Onafhankelijkheid én Pacifisme: Sociaal Protesteren

Op 14 maart organiseren de ONP en PSP'92 een debat voor alle Nijmeegse politieke partijen. Vanaf 19:00 uur gaat onder leiding van Ewout Klei stilgestaan worden bij Sociaal Protesteren. Vraagstukken zoals "hoe kom je als burger in beweging voor/tegen gemeentelijke issues" (protest en burgerparticipatie) en "hoe controleren politieke partijen elkaar in de gemeenteraad" (oppositie voeren) "en hoe kan de burger dit doen" (stemrecht, inpraak, visies, bezwaarschriften). Daarnaast zal iedere partij langs een meetlat worden gelegd qua onafhankelijkheid (integriteit) èn pacifisme (ideologiën, geloofsgrond, werkwijze) en de vraag worden gesteld: "wat verstaan jullie daaronder?".

De discussie wordt geleid door publicist en politiek-historicus dr. Ewout Klei, oprichter van "De Paarse Wang", de themagroep van D66 over religie en momenteel bezig met het schrijven van een politiek-historisch boek over de PSP.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij