Herinnering aan de Piersonrellen

De PSP’92 wil de herinnering aan de Piersonrellen levend houden. Op 23 februari organiseert de PSP’92 dan ook een bijeenkomst om stil te staan bij deze stedelijk-historische gebeurtenis, nu 33 jaar geleden.

De Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 wil de herinnering aan de Piersonrellen in stand houden. De Piersonrellen zijn een goed voorbeeld van geslaagd aktie voeren. Als de bevolking opstaat tegen de volksvertegenwoordiging dient de volksvertegenwoordiging de stem van de bevolking serieus te nemen. In de jaren tachtig is daar opnieuw voor gevochten in Nijmegen. Partijen als de PSP, PPR, CPN en SP leidden in de gemeenteraad toen het verzet, wat door autonome groepen is voortgezet. Het burgerinitiatief heeft uiteindelijk er voor gezorgd dat de stem van de burger doorklonk in de besluitvorming.

De PSP’92 is niet voor gewelddadige akties, maar wil wel dat burgers serieus worden genomen op het Stadhuis. Het vroeg betrekken van burgers bij planvorming zal gebeurtenissen als in 1981 voorkomen. Dat heeft de voorkeur van de PSP’92. Het is goed om de Piersonrellen te herdenken, omdat het hebben van een open democratie met het recht om te demonstreren een groot goed is.

Rayonleider Sent Wierda over de activiteit: “We zullen om 16.30 uur verzamelen in Café Meermin aan de Bloemerstraat 2 en vandaar uit naar het gemeentelijk monument in de Piersonstraat gaan om daar stil te staan bij de Piersonrellen. Vervolgens zullen we napraten in Café Meermin. Iedereen is welkom.”

De PSP’92 heeft er mede voor gezorgd dat het ME-mannetje weer gerestaureerd is. Loco-burgemeester Jan van der Meer is ook uitgenodigd bij deze bijeenkomst. Van der Meer heeft als raadslid er voor gezorgd dat dit laatste overblijfsel van de Piersonrellen op de gemeentelijke monumentenlijst is gekomen.

Meld u aan via de . Open inloop.


Aankondiging in: deGelderlander (online)
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij